අපොස සාමාන්‍ය පෙළ (පරිගණකයේ පරිණාමය)


පරිගණකයේ පරිණාමය

අපොස සාමාන්‍ය පෙළ සඳහා මෙවර පෙනී සිටින දූ දරුවන් වෙනුවෙන් කෙරෙන සත්කාරයකි.

 1. අතීතයේ සිට පරිගණකයට මූලාරම්භයක් ලබා දෙමින් භාවිතා වූ උපකරණය වන්නේ

 2. කැල්ක්‍යුලේටරය
  ගල්කටුව
  යතුරු ලියනය
  ඇබකසය

 3. අතීතයේ පරිගණක යන්ත්‍ර මුලිකව භාවිතාවට ගන්නා ලද්දේ

 4. විද්‍යාව ආශ්‍රිතව
  වෛද්‍ය කටයුතු සදහා
  ගණිත කටයුතු සදහා
  නිවාස සැලසුම් නිර්මාණය කිරීම සඳහා

 5. යාන්ත්‍රික කැල්ක්‍යුෙල්ටරය නිර්මාණය කරන ලද්දේ

 6. බ්ලේස් පැස්කල් ය
  ලියනාඩෝ ඩාවින්චි ය
  චාල්ස් බැබේජ් ය
  හොලරිත් ය

 7. 1674 දී රෙකෝනර් නම් යන්ත්‍රය නිර්මාණය කිරීමේ ගෞරවය හිමිවන්නේ

 8. බ්ලේස් පැස්කල් ටය
  ගොට්ෆ්‍රිඩ් විල්හෙල්ම් ටය
  ජෝෂප් එම් ජැකඩ් ටය
  චාල්ස් බැබේජ් ටය

 9. ඩිෆරන්ස් එන්ජිම නිර්මාණය කරන ලද්දේ

 10. ගොට්ෆ්‍රිඩ් විල්හෙල්ම් ය
  චාල්ස් බැබේජ් ය
  හොව(ර්)ඩ් ඒකන් ය
  ඇඩා ඔගස්ටා ය

 11. ඇනලිටිකල් යන්ත්‍රය කාගේ නිර්මාණයක් ද?

 12. ඩොනල්ඩ් රෆායල්
  චාල්ස් බැබේජ්
  ගොට්ෆ්‍රිඩ් විල්හෙල්ම්
  ජෝෂප් එම් ජැකඩ්

 13. පන්ච් කාර්ඩ් ටැබ්‍යුෙල්ටින් යන්ත්‍රෙය් නිර්මාතෘ

 14. හ(ර්)මන් හොලරිත්
  ජෝන් මෞච්ලි
  ප්‍රේස්පර් එකර්ට්
  හොව(ර්) ඒකන්

 15. ටැබ්‍යුෙල්ටින් මැෂින් කම්පැනි යන නාමය වර්ථමානයේ හඳුන් වන්නේ

 16. ඉන්ටෙල් සමාගම ලෙසය
  මයික්‍රො සොෆ්ට් සමාගම ලෙසය
  අයි බී එම් සමාගම ලෙසය
  නැෂනල් සෙමිකන්ඩක්ටර් සමාගම ලෙසය

 17. බැබේජ්ගේ සංකල්පයක් මත අයි බී එම් සමාගමේ සහයෝගය ඇතිව හොව(ර්) ඒකන් විසින් නිර්මාණය කල යන්ත්‍රය වනුයේ

 18. ඒනියැක්
  යුනිවැක්
  මාර්ක් 1
  මැකින්ටොෂ්

 19. ලොව ප්‍රථම විද්‍යුත් ඩිජිටල් පරිගණකය ලෙස හඳුන් වන්නේ

 20. මාර්ක් 1
  යූනියැක්
  ඒනියැක්
  ඇපල් කම්පියුටර්

පරිගණකයේ පරිණාමය දෙවැනි කොටස බලාපොරොත්තු වන්න..
ඉදිරි පාඩම් සඳහා ඔබේ ප්‍රතිචාර අපේක්ෂා කරමු...

No comments: