වින්ඩෝස් වර්චුවල් පී සී - Windows Virtual PC

අළුතින්ම නිකුත් වන වින්ඩොස් සංස්කරණත් එක්ක හරි හරියට ඉදිරියට නොයන සමහර මෘදුකාංග සහිත පරිගණක සඳහා විසදුමක් විදියට මයික්‍රොසොෆ්ට් සමාගම මගින් හඳුන්වාදුන් වැදගත් මෘදුකාංගයක් තමයි  Windows Virtual PC මෙමගින් වින්ඩොස් 7 ස්ථාපිත පරිගණකය තුල වින්ඩොස් එක්ස් පී වගේ සංස්කරණ ස්ථාපිත කරගන්න පුළුවන්.


Windows Virtual PC 

මේ සඳහා පරිගණකය සතු අවම සම්පත් ප්‍රමාණය පහත පරිදි වෙනවා..
Supported Operating System
Windows 7
  • Processor: Intel®, AMD®, VIA® processors capable of hardware-assisted virtualization, with the setting turned on in the BIOS.
  • Memory: 2GB of memory recommended.
  • Hard disk requirement: 20MB hard disk space for installing Windows Virtual PC.

  ඔය කියන පහසුකම් සහිත පරිගණකයක කිසිම අපහසුතාවයකින් තොරව මේ මෘදුකාංගය ධාවනය කරන්න පුළුවන්... මේ කරන්න ඕන විදිය මම සරලව දක්වන්නම්, ඒ ගැන වැඩි විස්තර අවශ්‍ය නම් පහත් ලින්ක් එකට ගිහින් මයික්‍රොසෝෆ්ට් සයිට් එකෙන්ම බලාගන්න පුළුවන්....

  01. මේ ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා Windows Virtual PC බාගත කරගන්න...(තමන්ගේ වින්ඩොස් සංස්කරණයට ගලපෙන මෘදුකාන්ය ලබාගන්න) සැ.යු - ඩවුන්ලෝඩ් කිරීමේදී Windows Genuine Advantage පරීක්ෂා කිරීමටද ඉඩදීමට සිදුවේ. නමුත් අවශ්‍යනම් වෙනත් අඩවියක් හරහා ගැටළුවක් නොමැතිව මේ මෘදුකාංගය ලබා ගත හැක
  02.ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මේ අදාල ෆයිල් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ...
  03. අදාල මෘදුකාංගය ස්ථාපිත කිරීමෙන් පසුව පරිගණකය රිස්ටාර්ට් කරන්න. 
  04. ස්ටාර්ට් මෙනුව හරහා Windows Virtual PC ලෝඩ් කරගත හැකිය...
  පහත ලින්ක්ස්  හරහා මේ සම්බන්ධව වැඩි විස්තර ලබා ගත හැකිය 
Install and use Windows XP Mode in Windows 7
Windows

Windows XP Mode 

 එක්ස් පී සඳහා

No comments: