Disable Windows Boot Manager 7/8.1/10


ඔබේ පරි පරිගණකයේ ඔන් වීමේදී windows boot manager display වෙනව නම් පහත සඳහන් ආකාරයට එය ආරක්ෂාකාරීව ඉවත් කරගත හැක . පළමුවෙන්ම command promt administrator ලෙස open කර පහත් සඳහන් විධානය type කර enter කරන්න

bcdedit /set {bootmgr} displaybootmenu no

දැන් පරිගණකය restart කරන්න.

අපොස සාමාන්‍ය පෙළ - පරිගණක දෘඩාංග (OL IT- Computer Hardware)

අපොස සා.පෙළ - ගැලීම් සටහන් (දෙවැනි කොටස)

02. ගැටළු විසදීම සඳහා ගැලීම් සටහන් භාවිතා කිරීම

පරිගණක ක්‍රම ලේඛණයේදී අදාල ක්‍රියාවලිය පිළිවෙලින් පෙන්නුම් කිරීම සඳහා ගැලීම් සටහන් භාවිතා කරනු ලබයි, අදාල ක්‍රම ලේඛණ ශිල්පියාට ක්‍රමලේඛණය පහසු වෙන පරිදි වැඩ සටහනේ සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලිය රූපමය ආකාරයෙන් දැක්වීම මෙහිදී සිදු කෙරේ...

උදා:- දෙන ලද සංඛ්‍යා දෙකක එකතුව ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා ගැලීම් සටහනක් අදින්න

දෙන ලද සංඛ්‍යා දෙක Num01, Num02 ලෙසද, එකතුව Total ලෙසද ගෙන පහත ආකාරයට ගැලීම් සටහන නිර්මාණය කල හැකිය.

මෙවැනි රූපමට ආකාරයේ ගැලීම් සටහන් වලට අමතරව ලිඛිත ආකාරයක්ද ගැටළු විසදීම සඳහා පරිගණක ක්‍රමලේඛන වලදී භාවිතා වේ. මෙය ව්‍යාජ කේත ලෙස හදුන්වයි. (pseudo code)

ඉහත ගැටළුවම අපි ව්‍යාජ කේත භාවිතයෙන් විසදා බලමු...(මේ සදහා සාමාන්‍ය ආකාරයට ඉංග්‍රීසි භාෂාව භාවිතා කරනු ලබයි)

Start
  Input Num01, Num02
  Total = Num01+ Num02
     Display Total
End

මේ ආකාරයට හැකි තරම් සරල ගැටළු විසදීම සඳහා ගැලීම් සටහන් හා ව්‍යාජකේත භාවිතා කිරීමට උත්සහ කරන්න...(ගැටළු කිහිපයක් පහත සඳහන් කර ඇත)

01. දෙන ලද සංඛ්‍යා 4ක සාමාන්‍ය අගය සෙවීම
02. පළමු අගයෙන් දෙවන අගය අඩු කර පිළිතුර ලබා ගැනීම
03. උපන් දිනය ලබා දුන් විට වර්තමාන වයස ප්‍රකාශ කිරීමඅපොස සා.පෙළ - ගැලීම් සටහන් (පළවෙනි කොටස)

විභාගයට තව දින කිහිපයක් තිබුණද සියළුම පාඩම් සම්බන්ධව විශ්වාසයක් ළමුන් ගෙන් නොපෙනේ, එබැවින් හැකි තරම් දුරට සරලව ආදාල පාඩම් කොටස් ආවරණය කිරීම මෙමඟින් අපේක්ෂා කෙරේ....

01. ගැලීම් සටහන් ඇදීම සඳහා භාවිතා කරන මූලික සංකේත හා ඒවායේ කාර්යයන්...


අපොස සාමාන්‍ය පෙළ- පරිගණක වෛරස
Image result for computer Virus
01. පරිගණක වෛරසයක් යනු කුමක්ද?
02. පරිගණක වෛරස ප්‍රචාරණය වන ක්‍රමවේද මොනවාද?
03. වෛරස අසාධනය වූ පරිගණකයක් හඳුනාගත හැකි ආකාර මොනවාද?
04. ප්‍රධාන වශයෙන් වෛරස බෙදා වෙන්කල හැකි කොටස් මොනවාද?
05. ලෝකයේ හදුනාගත් වෛරස අතර ප්‍රසිද්ධ නම් කිහිපයක් සඳහන් කරන්න
06. වෛරස ආසාධනය වීම අවම කිරීම සඳහා ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග මොනවාද?
07. සෑම වෛරසයකටම පොදු වූ  ක්‍රියාකාරීත්වයන් මොනවාද?
08. හානිදායක වෛරස නිෂ්පාදනය කරන රටවල් අතර ප්‍රධාන ස්ථානයක් ගන්නේ..
09. වෛරස නිර්මාණ කරුවන් මෙවැනි වෛරස හා එවැනි විනාශකාරී මෘදුකාංග නිර්මාණය කිරීම මඟින් බලාපොරොත්තු වන්නේ කුමක්ද?
10. ප්‍රතිවෛරස මෘදුකාංගයක් යනු කුමක්ද?
11. ඔබ දන්නා ප්‍රසිද්ධ ප්‍රතිවෛරස වැඩසටහන් කිහිපයක් සඳහන් කරන්න.
12. ලොව ප්‍රථම පරිගණක වෛරසය ලෙස හඳුන්වන්නේ කුමක්ද?
13. Trend Micro යනු කුමක්ද?
14. application software සමඟ ව්‍යාප්ත වන වෛරස හඳුන්වනු ලබන්නේ
15. පරිගණකය ක්‍රියාවිරහිත අවස්ථාවකදී පරිගණක වෛරයක් එයට ඇතුළු විය හැකිද?
16. ඉතා භයානක පරිගණක වෛරස ලෙස නම්කල හැක්කේ..
17. ප්‍රතිවෛරස මෘඳුකාංගයකින් නියමිත ආරක්ෂාව ලබා ගැනීමට නම් අප එය භාවිතා කලයුත්තේ කෙසේද?
18. crimeware යනු කුමක්ද?
19. ප්‍රති වෛරස මෘදුකාංග වලට අමතරව පරිගණකයේ ආරක්ෂාව සඳහා යොදන මෘදුකාංග මොනවාද?
20. ප්‍රතිවෛරස යාවත්කාලීන කිරීම ලෙස හඳන්වන්නේ
21.යාවත්කාලීන නෙකරන ලද ප්‍රතිවෛරස මෘදුකාංගයක් මඟින් බොහෝ විට සිදු වනුයේ..
22. නොමිලයේ ලබාදෙන ප්‍රතිවෛරස මෘදුකාංග 3ක සඳහන් කරන්න.

සැ.යු- පිළිතුරු ඉදිරි ලිපියෙන් බලාපොරොත්තු වන්න.

අපොස සාමාන්‍ය පෙළ -අන්තර්ජාලය

ප්‍රශ්ණ සියල්ලටම පිළිතුරු සපයන්න

 1. "http" ලෙස හඳුන්වන්නේ

 2. Hyperspace Techniques and Technology Progress
   Hyperspace Terms and Technology Protocol
   HTML Transfer Technology Process
   Hyper Text Transfer Protocol

 3. "www" ලෙස හඳුන්වනුයේ

 4.  World Wide Wait
  World Wide War
   World Wide Web
   World Wide Wares

 5. www.google.com යනු

 6. අන්තර්ජාලයේ ප්‍රධාන සේවාවකි
  වේබ් ලිපිනයන් ලබාදෙන ආයතනයකි
  සෙවුම් යන්ත්‍රයකි
  බ්ලොග් අඩවියකි

 7. වෙබ් බ්‍රව්සරයක් නොවන්නේ

 8. ගූගල් ක්‍රෝම්
  සෆාරී
  ආර්පානෙට්
  ෆයර් ෆොක්ස්

 9. පරිගණක ජාලයක් තුල වේගය මනින ඒකකය

 10. Kb
  Ghz
  Mbp
  Bps

 11. සමාජ ජාල වෙබ් අඩවියක් නොවන්නේ.

 12. Facebook
  GooglePlus
  LinkedIn
  Yahoo

 13. World Wide Web (www) හි නිර්මාතෘ ලෙස හඳුන්වන්නේ.

 14. Tim Berners-Lee
  Mark Zuckerberg
  Robert Cailliau
  Eduardo Saverin

 15. පළමුවෙන්ම අන්තර්ජාලය භාවිතයට ගැනුනේ..

 16. මූල්‍යමය කටයුතු සඳහා
  යුධමය කටයුතු සඳහා
  පාසැල්වල කටයුතු සඳහා
  නිවෙස්වල කටයුතු සඳහා

 17. URL ලෙස හඳුන්වන්නේ

 18. Universal Resource Locator
  World wide web
  User Resource Listing
  ඉහත කිසිවක් නොවේ

 19. ISPලෙස හඳුන්වන්නේ

 20. අන්තර්ජාල ගනු දෙනු කරුවන්
  වේබ් අඩවි සේවා සපයන්නන්
  අන්තර්ජාල සේවා සපයන්නන්
  සමාජ ජාල සේවා සපයන්නන්

අපොස සාමාන්‍ය පෙළ -පරිගණක දෘඩාංග (2වන කොටස)


පරිගණකය සම්බන්ධ වන නොයෙකුත් උපාංග
 1. A අක්ෂරයෙන් හැදින්වෙන තොටු /කෙවෙනිය කුමක් ද?

 2. USB
  VGA
  PS/2
  ඉහත කිසිවක් නොවේ

 3. ඉහත රූපයේ A කෙවෙනිය හරහා පරිගණකයට මූලික වශයෙන් සම්බන්ධ වන උපකරණය කුමක් ද?

 4. මූසිකය
  යතුරු පුවරුව
  පරිගණක තිරය
  ස්පීකරය

 5. B අක්ෂරයෙන් හඳුන්වා දී ඇති කෙවෙනිය බහුලව භාවිතා වනු යේ

 6. මවුසය
  යතුරු පුවරුව
  මුද්‍රණ යන්ත්‍රය
  මොනිටරය

 7. D යනු පරිගණකයකට අත්‍යවශ්‍ය කවුළුවක් වන අතර එමගින් පරිගණකයට සම්බන්ධ වන්නේ

 8. මොනිටරය
  ප්‍රින්ටරය
  කැමරාව
  ජොයිස්ටික්

 9. ඉහත රූපයේ I ලෙස නම් කර ඇත්තේ

 10. USB Ports
  PS/2 Ports
  VGA Ports
  RS 232 Ports

 11. I හරහා පරිගණකය ට සම්බන්ධ උපකරණ ලෙස

 12. මොනිටරය / ප්‍රොජෙක්ටරය
  ප්‍රින්ටරය / වෙබ් කැමරාව
  මවුසය / ස්පීකරය
  මොනිටරය / යතුරු පුවරුව

 13. පරිගණක ජාලගත කිරීම් කටයුතු සඳහා බහුලව යොදා ගන්නා කවුළුව ලෙස හැදින්විය හැක

 14. A
  G
  H
  K

 15. පරිගණක තිරය සම්බන්ධ කිරීම සඳහා යොදා ගන්නා කවුළුව වේ

 16. E
  F
  G
  H

 17. වෙනත් උපකරණයක් හරහා ලැබෙන විද්‍යුත් ශ්‍රව්‍ය සංඥාවක් පරිගණක ගත කිරීම සඳහා භාවිතා කරන්නේ

 18. F
  G
  H
  C

 19. J යනු පරිගණකයේ ............................ කවුළුව ලෙස හඳුන්වයි

 20. IEEE 1394
  USB
  VGA
  Ethernet

 21. පරිගණකය හා මෝඩමයක් සවි කිරීමේ දී භාවිතයට ගන්නා මූලික කවුළු දෙකකි

 22. D and B
  C and K
  D and H
  I and C

 23. PS/2 Ports ලෙස ....................................... නම් කල හැකිය

 24. K , D
  A, B
  G, H
  A,C,G

 25. අපගේ කටහඬ පරිගණක ගත කිරීම සඳහා ........................ භාවිතා කල හැකිය

 26. H
  F
  G
  K

 27. K කවුළුවේ ඇති පින් සංඛ්‍යාව ............................... කි

 28. 16
  4
  8
  9

 29. මේම රූපයෙන් පරිගණකයේ ............................. නිරූපනය වේ

 30. පරිගණකයේ ඉදිරිපස
  මවුපුවරුවේ පිටු පස
  තිරයේ පිටු පස
  ඉහත කිසිවක් නොවේ

සියළුම ප්‍රශ්ණ වලට පිළිතුරු සපයන්න...

නොමිලේම විශ්ව විද්‍යාල මට්ටමේ දැනුම් සම්භාරයක් ලබා ගැනිීමට " world Best Courses for free" (දැනුම පිපාසාවෙන් පෙලෙන අපි වගේ අයට)

 වර්තමානයේ අන්තර්ජාලය හරහා අධ්‍යාපනය ලබාගන්න නොයෙකුත් ක්‍රමවේදයන් අපි භාවිතා කරනවා, ඒ අතරින් කෝර්ස්ඒරා (coursera.org) කියන්නේ ලෝකයේ ප්‍රමුඛතම විශ්ව විද්‍යාල 24ක් පමණ එකට සම්බන්ධ වෙලා නොමිලයේ අවශ්‍ය කෙනෙකුට හැදෑරිය හැකි පරිදි අන්තර්ජාතික මට්ටමේ පාඨමාලාවන් රැසක් ලබා දෙන වෙබ් අඩවියක්,
 මේ වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචි වෙන්න කිසිම ගාස්තුවක් අය කරන්නෙත් නැහැ, ලියාපදිංචි වීමෙන් පස්සේ අපිට අවශ්‍ය පාඨමාලාව සර්ච් කරලා හොයා ගන්න පුළුවන්, විඩි විස්තර අදාල සයිට් එකට ගිහින් බලා ගන්න පුළුවන්නේ......ඔය පහතින් තියෙන්නේ එයාලගේ Mission එක.. එහෙනම්  ට්‍රයි කරලම බලන්නකෝ...

Our Mission

Coursera is an education platform that partners with top universities and organizations worldwide, to offer courses online for anyone to take, for free.

We envision a future where everyone has access to a world-class education. We aim to empower people with education that will improve their lives, the lives of their families, and the communities they live in.