අපොස සාමාන්‍ය පෙළ - පරිගණක දෘඩාංග (OL IT- Computer Hardware)

අපොස සා.පෙළ - ගැලීම් සටහන් (දෙවැනි කොටස)

02. ගැටළු විසදීම සඳහා ගැලීම් සටහන් භාවිතා කිරීම

පරිගණක ක්‍රම ලේඛණයේදී අදාල ක්‍රියාවලිය පිළිවෙලින් පෙන්නුම් කිරීම සඳහා ගැලීම් සටහන් භාවිතා කරනු ලබයි, අදාල ක්‍රම ලේඛණ ශිල්පියාට ක්‍රමලේඛණය පහසු වෙන පරිදි වැඩ සටහනේ සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලිය රූපමය ආකාරයෙන් දැක්වීම මෙහිදී සිදු කෙරේ...

උදා:- දෙන ලද සංඛ්‍යා දෙකක එකතුව ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා ගැලීම් සටහනක් අදින්න

දෙන ලද සංඛ්‍යා දෙක Num01, Num02 ලෙසද, එකතුව Total ලෙසද ගෙන පහත ආකාරයට ගැලීම් සටහන නිර්මාණය කල හැකිය.

මෙවැනි රූපමට ආකාරයේ ගැලීම් සටහන් වලට අමතරව ලිඛිත ආකාරයක්ද ගැටළු විසදීම සඳහා පරිගණක ක්‍රමලේඛන වලදී භාවිතා වේ. මෙය ව්‍යාජ කේත ලෙස හදුන්වයි. (pseudo code)

ඉහත ගැටළුවම අපි ව්‍යාජ කේත භාවිතයෙන් විසදා බලමු...(මේ සදහා සාමාන්‍ය ආකාරයට ඉංග්‍රීසි භාෂාව භාවිතා කරනු ලබයි)

Start
  Input Num01, Num02
  Total = Num01+ Num02
     Display Total
End

මේ ආකාරයට හැකි තරම් සරල ගැටළු විසදීම සඳහා ගැලීම් සටහන් හා ව්‍යාජකේත භාවිතා කිරීමට උත්සහ කරන්න...(ගැටළු කිහිපයක් පහත සඳහන් කර ඇත)

01. දෙන ලද සංඛ්‍යා 4ක සාමාන්‍ය අගය සෙවීම
02. පළමු අගයෙන් දෙවන අගය අඩු කර පිළිතුර ලබා ගැනීම
03. උපන් දිනය ලබා දුන් විට වර්තමාන වයස ප්‍රකාශ කිරීමඅපොස සා.පෙළ - ගැලීම් සටහන් (පළවෙනි කොටස)

විභාගයට තව දින කිහිපයක් තිබුණද සියළුම පාඩම් සම්බන්ධව විශ්වාසයක් ළමුන් ගෙන් නොපෙනේ, එබැවින් හැකි තරම් දුරට සරලව ආදාල පාඩම් කොටස් ආවරණය කිරීම මෙමඟින් අපේක්ෂා කෙරේ....

01. ගැලීම් සටහන් ඇදීම සඳහා භාවිතා කරන මූලික සංකේත හා ඒවායේ කාර්යයන්...


අපොස සාමාන්‍ය පෙළ- පරිගණක වෛරස
Image result for computer Virus
01. පරිගණක වෛරසයක් යනු කුමක්ද?
02. පරිගණක වෛරස ප්‍රචාරණය වන ක්‍රමවේද මොනවාද?
03. වෛරස අසාධනය වූ පරිගණකයක් හඳුනාගත හැකි ආකාර මොනවාද?
04. ප්‍රධාන වශයෙන් වෛරස බෙදා වෙන්කල හැකි කොටස් මොනවාද?
05. ලෝකයේ හදුනාගත් වෛරස අතර ප්‍රසිද්ධ නම් කිහිපයක් සඳහන් කරන්න
06. වෛරස ආසාධනය වීම අවම කිරීම සඳහා ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග මොනවාද?
07. සෑම වෛරසයකටම පොදු වූ  ක්‍රියාකාරීත්වයන් මොනවාද?
08. හානිදායක වෛරස නිෂ්පාදනය කරන රටවල් අතර ප්‍රධාන ස්ථානයක් ගන්නේ..
09. වෛරස නිර්මාණ කරුවන් මෙවැනි වෛරස හා එවැනි විනාශකාරී මෘදුකාංග නිර්මාණය කිරීම මඟින් බලාපොරොත්තු වන්නේ කුමක්ද?
10. ප්‍රතිවෛරස මෘදුකාංගයක් යනු කුමක්ද?
11. ඔබ දන්නා ප්‍රසිද්ධ ප්‍රතිවෛරස වැඩසටහන් කිහිපයක් සඳහන් කරන්න.
12. ලොව ප්‍රථම පරිගණක වෛරසය ලෙස හඳුන්වන්නේ කුමක්ද?
13. Trend Micro යනු කුමක්ද?
14. application software සමඟ ව්‍යාප්ත වන වෛරස හඳුන්වනු ලබන්නේ
15. පරිගණකය ක්‍රියාවිරහිත අවස්ථාවකදී පරිගණක වෛරයක් එයට ඇතුළු විය හැකිද?
16. ඉතා භයානක පරිගණක වෛරස ලෙස නම්කල හැක්කේ..
17. ප්‍රතිවෛරස මෘඳුකාංගයකින් නියමිත ආරක්ෂාව ලබා ගැනීමට නම් අප එය භාවිතා කලයුත්තේ කෙසේද?
18. crimeware යනු කුමක්ද?
19. ප්‍රති වෛරස මෘදුකාංග වලට අමතරව පරිගණකයේ ආරක්ෂාව සඳහා යොදන මෘදුකාංග මොනවාද?
20. ප්‍රතිවෛරස යාවත්කාලීන කිරීම ලෙස හඳන්වන්නේ
21.යාවත්කාලීන නෙකරන ලද ප්‍රතිවෛරස මෘදුකාංගයක් මඟින් බොහෝ විට සිදු වනුයේ..
22. නොමිලයේ ලබාදෙන ප්‍රතිවෛරස මෘදුකාංග 3ක සඳහන් කරන්න.

සැ.යු- පිළිතුරු ඉදිරි ලිපියෙන් බලාපොරොත්තු වන්න.

අපොස සාමාන්‍ය පෙළ -අන්තර්ජාලය

ප්‍රශ්ණ සියල්ලටම පිළිතුරු සපයන්න

 1. "http" ලෙස හඳුන්වන්නේ

 2. Hyperspace Techniques and Technology Progress
   Hyperspace Terms and Technology Protocol
   HTML Transfer Technology Process
   Hyper Text Transfer Protocol

 3. "www" ලෙස හඳුන්වනුයේ

 4.  World Wide Wait
  World Wide War
   World Wide Web
   World Wide Wares

 5. www.google.com යනු

 6. අන්තර්ජාලයේ ප්‍රධාන සේවාවකි
  වේබ් ලිපිනයන් ලබාදෙන ආයතනයකි
  සෙවුම් යන්ත්‍රයකි
  බ්ලොග් අඩවියකි

 7. වෙබ් බ්‍රව්සරයක් නොවන්නේ

 8. ගූගල් ක්‍රෝම්
  සෆාරී
  ආර්පානෙට්
  ෆයර් ෆොක්ස්

 9. පරිගණක ජාලයක් තුල වේගය මනින ඒකකය

 10. Kb
  Ghz
  Mbp
  Bps

 11. සමාජ ජාල වෙබ් අඩවියක් නොවන්නේ.

 12. Facebook
  GooglePlus
  LinkedIn
  Yahoo

 13. World Wide Web (www) හි නිර්මාතෘ ලෙස හඳුන්වන්නේ.

 14. Tim Berners-Lee
  Mark Zuckerberg
  Robert Cailliau
  Eduardo Saverin

 15. පළමුවෙන්ම අන්තර්ජාලය භාවිතයට ගැනුනේ..

 16. මූල්‍යමය කටයුතු සඳහා
  යුධමය කටයුතු සඳහා
  පාසැල්වල කටයුතු සඳහා
  නිවෙස්වල කටයුතු සඳහා

 17. URL ලෙස හඳුන්වන්නේ

 18. Universal Resource Locator
  World wide web
  User Resource Listing
  ඉහත කිසිවක් නොවේ

 19. ISPලෙස හඳුන්වන්නේ

 20. අන්තර්ජාල ගනු දෙනු කරුවන්
  වේබ් අඩවි සේවා සපයන්නන්
  අන්තර්ජාල සේවා සපයන්නන්
  සමාජ ජාල සේවා සපයන්නන්