ගසක අසිරිය...

මාළිගාවිල ගිය ගමනෙදීම මට හමුවුනු තවත් වැදගත්ම දෙයක් වුනේ රුක් කලා ප්‍රදර්ශණයක්, ඇත්තටම මේක ප්‍රදර්ශණයක්ම නෙවෙයි, නමුත් පිළිම බලන්න මාළිගාවිලට එන අයට දැකගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට සිරිපාල මහතා  විසින් පවත්වාගෙන යන රුක්කලා ප්‍රදර්ශණාගාරයක්.., ඇත්තටම ගසක තියෙන ස්වාභාවික හැඩයන් උපයෝගී කරගෙන කරල තියෙන මේ නිර්මාන දැක්කම ගොඩාක් ආස හිතුනා එකක් අරන් එන්න, ඒත් සිරිපාල මහතා ඒවා මුදලට දෙන්න කැමති නැහැ, හේතුව ඔහු මේ වෙනුවෙන් මහත් කැප කිරීමක් කර තිබීමයි... ඒත් පින්තූර ගන්නවට විරුද්දත්වයක් නැති නිසා මමත් පුළුවන් විදිහට ගත්තා හොඳයි කියලා හිතෙන රුක් කලා වල පින්තූර ටිකක්, ඔයාලා හැමදෙනාටම බලාගන්නත් එක්ක මම ඒ ටික පොස්ට් කරන්නම්, බලන්නකෝ කොහොමද කියලා...


2 comments:

සෝරෝ said...

ලස්සනයි මචං

Ashan said...

thanks Sorow!