අංක විද්‍යාව (1)

අපේ පාසැල් කාලේදී අමාරුවෙන් විසඳන්න වුනු ගණිත ගැටළුවක් සම්බන්ධයෙන් තමයි මේ පොස්ට් එක ලියන්නේ, ටිකක් විතර අමාරු ගැටළුවක් ඒත්ඉතින් වැඩ කාරයන්ට නම් ගේමක් නැහැ..
මෙන්න මේකයි සිද්ධිය.. ඔය පහලින් තියෙන්නේ කොටු විසිපහක්, ඒ වගේම ඒ කොටු ටික පුරවන්න එකේ ඉදන් විසි පහ දක්වා අංක ලබා දෙනවා (1-25) හැබැයි කොන්දේසි කිහිපයක් යටතේ තමයි මේක කරන්න ඕන

01. එකම ඉලක්කම දෙපාරක් භාවිතා කරන්න බැහැ
02. (1-25) අතර සංඛ්‍යා විතරයි භාවිතා කරන්න පුළුවන්
03. කොයි අතට එකතු කරත් සංඛ්‍යාවල එකතුව 65 ක් විය යුතුයි..(ඊතල සහ අංකවලින් පෙන්නලා  තියෙන්නේ තේරුම්ගන්න පහසු වෙන්න)


No comments: